Par mums

Šajā mājas lapā Jums ir iespēja redzēt visus galvenos onlain telekanālus un skatīties TV ierakstu jebkurā Jums ērtā laikā. Visi TV ieraksti ērti sakārtoti.

Lietošanas noteikumi

1. Pamatjēdzieni.

1.1. Latvijas.tv – tehnisko risinājumu provaideris TV kanālu apskatei ar personālā datora palīdzību vai citām mobilām ierīcēm.

1.2. Lietotājs – fiziska persona, kura ir reģistrēta Mājas lapā www.latvijas.tv

1.3. Mājas lapa – mājas lapa, kas reģistrēta adresē www.latvijas.tv

1.4. Pakalpojumi – tehniskais risinājums TV kanālu un TV arhīvu programmu apskatei ar personālā datora palīdzību vai citām mobilām ierīcēm.

1.5. Lietošanas noteikumi – juridiski saistošā lietotāju Vienošanās starp "Latvijas.tv" un Lietotāju, kurš reģistrēts mājas lapā.

2. Vispārīgie noteikumi.

2.1. Latvijas.tv, ar tehnisku risinājumu palīdzību nodrošina Lietotājam piekļuvi TV kanāliem tiešraidē un TV programmu arhīva pārskatiem.

2.2. Šis tehniskais risinājums ir tikai Latvijas.tv intelektuālais īpašums un visas tiesības tiek aizsargātas ar Autortiesībām un citiem normatīviem - tiesību aktiem.

2.3. Lietotājs, reģistrējoties Mājas lapā, ar šo rīcību bez ierunām atzīst prasības par patiesu Noteikumu ievērošanu un piekrīt ievērot visus nosacījumus un pienākumus tajos.

2.4. Latvijas.tv dotajā brīdī nesniedz savus Pakalpojumus Latvijas robežās un patur tiesības bloķēt atsevišķas IP-adreses un/vai piekļuvi Pakalpojumiem uz atsevišķām valsts teritorijām.

2.5. Mājas lapa un Latvijas.tv Pakalpojumi ir paredzēti tikai privātai lietošanai. Kopēšana un/vai mājas lapas satura vai tehnisku risinājumu izplatīšana komerciālos vai nekomerciālos mērķos ir stingri aizliegta.

2.6. Latvijas.tv sniedz Lietotājiem iespēju iepazīties ar lietošanas Noteikumiem Mājas lapā un nav atbildīgs, ja Lietotājs nav iepazinies ar šiem Noteikumiem. Šis fakts neatbrīvo lietotāju no pienākumiem pilnā mērā ievērot vispārīgos Noteikuma nosacījumus un pieprasījumus pilnā apjomā.

3. Pakalpojumu apmaksa un lietošana.

3.1. Piedāvāto Pakalpojumu kvalitātes un servisa novērtēšanai Latvija.tv piedāvā Lietotājam vienreizējo bezmaksas izmēģinājuma pārskata DEMO paketi. Demo paketes pakalpojuma ilgums tiek publicēts mājas lapā. Latvijas.tv patur tiesības apturēt bezmaksas DEMO paketes Pakalpojuma aktivitāti svētku, nozīmīgu sporta vai citu pasākumu laikā, kā arī mainīt tā ilgumu.

3.2. Lietotājam ir tiesības iegādāties Pakalpojuma paketi ar jebkuru termiņu, kā arī jebkuru piedāvāto tehnisko iekārtu pēc tarifiem, kas atbilst maksājuma brīdim, veicot maksājumu jebkurā laikā un ar jebkuru apmaksas metodi, kas tiek piedāvāta Mājas lapā.

3.3. Apmaksātā pakete tiek aktivizēta uzreiz, attiecīgai finanšu iestādei apstiprinot naudas ieskaitīšanu saņēmēja maksājuma konā. Pirms veikt maksājumu, Lietotājam pašam jānoskaidro potenciālo līdzekļu pārskaitīšanas ilgums uz saņēmēja bankas kontu.

3.4. Apmaksātā pakete tiek aktivizēta tam Lietotājam, kura dati (e-pasts un parole) bija izmantoti apmaksas brīdī par Pakalpojumiem. Latvijas.tv sistēma automātiski ģenerē unikālo numuru (invoice Nr.), ar kura palīdzību identificē maksātāju un nozīmē viņam attiecīgo Pakalpojuma paketi. Ja reģistrācijai Mājas lapā Lietotājs izmanto vairākus pieslēguma vārdus (tas ir, vairāki konti), kā arī, maksājot par pakalpojumiem ar bankas pārskaitījumu, nenorāda vai pilnībā nenorāda apmaksas mērķi (reference), Latvijas.tv nav atbildīga par tāda maksājuma Lietotāja savlaicīgu identifikāciju un apmaksāto Pakalpojumu savlaicīgu sniegšanu.

3.5. Ja Lietotājs redz naudas noņemšanas faktu no sava konta par Pakalpojumiem, bet Latvijas.tv kaut kādu iemeslu dēļ nevar savlaicīgi identificēt šo maksājumu, Lietotājam ir tiesības prasīt Latvijas.tv aktivizēt Pakalpojumu tikai pēc piestādītās dokumenta kopijas, kas apstiprina maksājuma faktu.

3.6. Lietotājam par vienu apmaksātu Pakalpojuma paketi tiek dota iespēja vienlaicīgi saņemt Pakalpojumu uz divām dažādām ierīcēm, bet tikai uz vienu interneta-pieslēgumu (uz vienas IP-adreses). Lietotāja mēģinājums apiet šo ierobežojumu vai cita veida Pakalpojuma dalīšana tiek uzskatīti par rupju pārkāpumu. Latvijas.tv patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma pilnībā vai daļēji ierobežot Pakalpojumu sniegšanu šādam Lietotājam. Latvijas.tv arī patur iespēju nākotnē mainīt savu lēmumu par lietoto ierīču skaitu vienlaicīgai Pakalpojuma saņemšanai.

3.7. Nelikumīga kredītkaršu izmantošana Pakalpojumu apmaksai, nepamatotas pārskaitījumu atcelšanas, nepatiesa informācija par Pakalpojuma maksājumu veikšanu vai citas šādas rīcības tiek uzskatītas par rupju Noteikumu pārkāpumu. Latvijas.tv patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma tādiem Lietotajiem piestādīt papildus mēra ierobžojumus un/vai aizliegt piekļūt piedāvātajiem pakalpojumiem un pieņemt visus iespējamos mērus zuduma un/vai bojājuma kompensēšanai.

3.8. Latvijas.tv patur tiesības jebkurā laikā mainīt tarifu cenas, neskarot šā brīža Pakalpojumu paketes cenas līdz lietošanas termiņa beigām, kā arī mainīt doto Pakalpojuma paketes saturu.

4. Tiesības un pienākumi.

4.1. Latvijas.tv pienākumos ietilpst nodrošināt Lietotājus ar kvalitatīvu un nepārtrauktu tehnisko pieeju Pakalpojumiem.

4.2. Latvijas.tv nav atbildīga par:

  4.2.1. Par TV translācijas kanāla saturu, kā arī par izmaiņām un neatbilstībām, jo tā nav daļa no Pakalpojumiem, kurus piedāvā Latvijas.tv.

  4.2.2. Par piedāvāto Pakalpojuma zemu kvalitātes līmeni, ja tas ir saistīts:

    - ar nepieiekamu un / vai nestabilu interneta trafiku no citas puses Lietotāja;

    - ar nekvalitatīvas un nestabilas ierīces lietošanu, kā arī Lietotāja izmantoto ierīču darbības traucējumiem;

    - dēļ citiem iemesliem, kuri nav atkarīgi no Latvijas.tv

  4.2.3. Par Pakalpojuma kvalitātes zudumu gadījumos, kad tas tiek izraisīts ar ārējo naidīgo DDos interneta uzbrukumu.

  4.2.4. Par daļējo vai pilnībā neizpildītu Pakalpojumu, ja tas radās nepārvaramu apstākļu dēļ, proti: ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, karš, valdības darbības, likumdošanas institūciju darbības un citu apstākļu dēļ, kurus nav iespējams paredzēt vai novērst ar jebkuru saprātīgu metodi.

4.3. Nekādos apstākļos Latvijas.tv neuzņemas atbildību par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem un bojājumiem, kuri radās Lietotājam vai trešajai personai neprecīzas vai citas nepilnīgas informācijas dēļ no Lietotāja puses (piem. nepareizi norādīta adrese pasūtījuma piegādei un tml.), kas radās Lietotājam neievērojot Noteikumus.

4.4. Latvijas.tv nevāc un nesaglabā personīgās Lietotāja datus. Lai pieslēgtos Mājas lapai ir nepieciešams tikai pašreizējais e-pasts un parole. Jebkuri citi personīgie dati vai maksājuma dati nav nepieciešami, par tādiem datiem atbildīgs ir pats Lietotājs.

4.5. Par personīgajiem datiem, kas izmantoti maksājot par Latvijas.tv pakalpojumiem ar saites (linku) palīdzību trešo personu Mājas lapā, nes atbildību tās īpašnieki un paši Lietotāji, jo Latvijas.tv nevar ietekmēt privātuma politiku dotajās mājas lapās.

4.6. Lietotājam ir tiesības doto Mājas lapu un Pakalpojumus lietot tikai personīgi, bez komerciāla labuma gūšanai. Aizliegts izplatīt un /vai nodot tiesības, izmantot trešo personu, lietot visus vai daļēji Mājas lapas materiālus par atsevišķu maksu vai bezmaksas.

4.7. Lietotājam ir tiesības piedalīties lojalitātes programmās, vākt un brīvi izlietot bonusus, kā arī izmantot akcijas un atlaides piedāvājumus, ja tādi ir Mājas lapā.

4.8. Lietotājam ir tiesības uz laiku apturēt Pakalpojuma paketi. Lai izmantot šo iespēju, pašreizējai translācijai apturēšanas termiņam ir jābūt ne mazāk par 7 dienām. Paketes apturēšana ir iespējama ne vairāk kā vienu reizi 30 dienu laikā. Lai izmantot šo iespēju, 24. stundu laikā līdz vēlamajam apturēšanas laikam, Lietotājam jāatsūta iesniegums uz e-pastu [email protected] , norādīt lietotāja vārdu (e-mail) un konkrētu apturēšanas paketes termiņu. - no XXXX-XX-XX līdz XXXX-XX-XX. Pēc apturēšanas termiņa beigām pieejamā pakete aktivizējas automātiski.

4.9. Jebkādas Lietotāja darbības, kuru mērķis ir radīt kaitējumu mājas lapai, kā arī piedāvāto Pakalpojuma kvalitāti, prestižu, pieejamību un tml., izraisot jebkāda tiešus vai netiešus zaudējumus, tiek uzskatīta par rupju Noteikumu pārkāpumu. Šādam Lietotājam Latvijas.tv patur tiesības ierobežot vai pārtraukt sniegt apmaksātus Pakalpojumus, bez jebkādas naudas atgriešanas par Pakalpojumiem, neskatoties uz apmaksāto, bet neizlietoto daļu.

4.10. Reģistrējoties mājas lapā un veicot maksājumu par Pakalpojumu, Lietotājs garantē, ka viņam ir tiesības un iespējas veikt maksājumus maksas Pakalpojuma saņemšanai. Gadījumā, ja Lietotājs nav sasniedzis pilngadību, viņam ir pienākums iegūt vajadzīgo atļauju, saskaņā ar likumdošanu, no saviem vecākiem vai likumīgajiem pārstāvjiem.

4.11. Lietotājam ir tiesības atteikties no Pakalpojumiem, bet šajā gadījumā apmaksa par jau izlietoto pakalpojumu netiks atgriezta. Apmaksa tiek atgriezta tikai par nesniegto Pakalpojumu atlikušā perioda daļu.

4.12. Latvijas.tv patur tiesības pieņemt papildus mērus vai ierobežojumus tiem Lietotājiem, kuru aktivitātes radījušas vai var radīt tiešus vai netiešus zaudējumus nākotnē vai zaudējumus, kas saistīti ar sniegto Pakalpojumu kvalitāti, finansiālajiem zaudējumiem un jebkādām citām neērtībām, bez iepriekšējas paziņošanas Lietotājam.

5. Atgriešanas un garantijas noteikumi.

5.1. TV dekoders (turpmāk – Dekoders) ir paredzēts pārskata piedāvātajiem Pakalpojumiem uz televizora ekrāna.

5.2. Pakalpojumi tiek sniegti, izmantojot speciālu programmatūru, kas ir parēdzēta tikai Latvijas.tv, kura ir uzstādīta uz Dekodera.

5.3. Latvijas.tv nepiestāda citu provaidera pakalpojuma pārskata iespēju uz saviem dekoderiem.

5.4. 30 dienu naudas atgriešanas garantija:

  5.4.1. Dekoders ir apveltīts ar naudas atgriešanas garantiju 30 dienu laikā no Dekodera iegādes brīža.

  5.4.2. Dekoders tiek pieņemts atgriešanai tikai iepakojumā, kurā bija nosūtīts Lietotājam, neatkarīgi no atgriešanas iemesla.

  5.4.3. Dekoders nevar būt bojāts un jābūt pilnā komplektācijā, kādā bija pērkot Dekoderi.

  5.4.4. Izmaksas par Dekodera sūtīšanu, atgriežot, sedz Lietotājs.

  5.4.5. Ja Dekodera atgriešanas iemesls ir neatbilstoša kvalitāte, mēs uzņemamies uz sava rēķina nomainīt Dekoderu vai atgriezt apmaksāto naudu par Dekoderu.

  5.4.6. Naudas atgriešanas gadījumā tie tiek pārskaitīti 30 kalendāro dienu laikā no Dekodera saņemšanas brīža.

  5.4.7. Pēc 30 dienu termiņa beigām, no Dekodera iegādes, Dekodera atgriešana tiek pieņemta tikai pēc rūpnīcas garantijas gadījuma.

5.5. Rūpnīcas garantija:

  5.5.1 Dekoders ir apveltīts ar rūpnīcas garantiju 12 mēneši, no iegādes datuma.

  5.5.2. Izdevumi par sūtīšanu, garantijas remonta gadījumā, apmaksā Lietotājs.

  5.5.3. Latvijas.tv uz sava rēķina nosūta Lietotājam jau labotu Dekoderu.

  5.5.4. Dekoders ir ietveras garantijas remontam stingri saskaņā ar noteikumiem, kuri ir norādīti garantijas talonā, kas ir komplektēts kopā ar Dekoderu.

5.6. Pēc rūpnīcības garantijas termiņa beigām , Dekodera bojājuma gadījumā Latvijas.tv var pieņemt Dekoderu uz pēcgarantijas apkalpošanu. Apkalpošana tiek uzsākta tikai apmaksas gadījumā, iepriekš piestādītā rēķina Lietotājam.

5.7. Latvijas.tv nav atbildīga , ja Dekoders tiks bojāts, mēģinot izmainīt iebūvēto programmatūru Dekoderā, šajā gadījumā rūpnīcas garantija zaudē spēku.

6. Nobeiguma noteikumi.

6.1. Lietojot e-pastu [email protected] var pārsūtīt savus ziņojumus, pieprasījumus un vēlējumus, kuri ir adresēti Latvijas.tv.

6.2. Šie lietošanas noteikumi var būt paplašināti, mainīti un/vai aizstāti ar papildus noteikumiem bez iepriekšēja brīdinājuma Lietotājam. Lietošanas noteikumu maiņa stāsies spēkā no brīža, kad tie būs izvietoti Mājas lapā.

6.3. Latvijas.tv vienmēr cenšas atrisināt visas problēmas un /vai Lietotāja domstarpības mierīgu sarunu ceļā. Nespējot sasniegt izlīguma vienošanos, visu turpmāko strīdu un konfliktu risināšanu reglamentē tiesību akti.